VINGROUP – KHƠI NGUỒN PHÁT TRIỂN

Giới thiệu sơ lược về Tập đoàn VinGroup Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, tập đoàn VinGroup – công ty CP, tiền thân là Tập đoàn Technocom , đã được thành bởi những người Việt Nam trẻ tuổi vào năm 1993 tại Ukraina. Xuất phát từ một công ty [...]